Vera Intranet is verplaatst naar http://intranet.vera-groningen.nl.